top of page

Večerní konstelace

Energie rodinných systémů v rámci metody Klíče k životu

Večerní konstelace
Večerní konstelace

Čas a místo

08. 8. 2024 17:30 – 20:30

Soukenné nám. 115/6, Liberec

O události

Rodinné konstelace jsou metodou rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie. Umožňují názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů. Jejich tvůrcem je Bert Hellinger. My budeme pracovat s konstelacemi zasazenými do metody Klíče k životu. Díky tomu proběhne vše jemně a bezpečně.

A jak to vše probíhá?

Nejdříve si člověk určí téma s nímž přišel. Téma, které chce řešit. Proběhne krátký rozhovor s tím, kdo vede konstelace, na dané téma. Následně je klient vyzván, aby z přítomných vybral ty, kteří budou představovat konkrétní osoby (nebo i vlastnosti, emoce, události) z jeho života a také za sebe. On se rozestavění neúčastní, ale sleduje dění zvenčí. Výběr osob je pocitový. Rozmístí tyto herce do prostoru. A oni se během chvíle nacítí do pocitů skutečné osoby z klientova života. Sdílejí pak své pocity, které mají i vůči jiným osobám, které jsou v rozestavění přítomny. Pos­tupně se situace rozpohybuje a vede k uvolnění energie v celém rodinném systému. 

Při této terapii jde o kolektivní práci, která je přínosem pro všechny zúčastněné - tedy nejen pro herce, ale i pro ty, kdo konstelaci sledují. Žádná role není náhodná, vždy se nás nějakým způsobem dotýká. Věci zdánlivě neřešitelné a nesouvisející se postupně začnou řešit a léčit.

Kolik stihneme během večera rozestavění? Obvykle jsou to 2 až 3.

Ceny:

Vlastní rozestavění: 1 200 Kč

Ostatní: 500 Kč

Nutná registrace předem. U vlastního rozestavění záloha 200 Kč, ostatní platba na místě.

Sdílet událost

bottom of page