Reiki

Co je reiki?

Reiki je univerzální léčivá energie. Přesně takový význam má japonské slovo rei-ki. Je to energie, která nás obklopuje a kdokoli z nás jí může používat pro sebe i pro pomoc druhým. Tato životní energie je zdrojem života samotného a je mnohem starší než kterákoli náboženská filosofie. 

 

Historie říká, že reiki je staré několik tisíc let a pravděpodobně ji znali a využívali i Buddha a Ježíš. Některé prameny také uvádějí, že s reiki pracovali již kněží v Egyptě a to 3 000 let př.n.l.

 

Reiki je jako univerzální energie dostupná všem. A je pouze na nás, zda se jí naučíme používat a zda jí chceme používat. Reiki nám může pomoci vyrovnat se s fyzickými i emocionálními problémy a dojít k poznání a pochopení smyslu našeho života. 

Reiki můžeme buď přijímat od léčitele reiki, a pak mluvíme o terapii reiki. Můžeme se ale také nechat do reiki zasvětit mistrem reiki, který nám otevře kanál pro napojení na tuto energii. Naladění na energii reiki umožňuje brát ji z okolního prostoru a předávat jí nejenom sobě, ale také lidem, kteří jí mají málo. Ten, kdo je naladěn na reiki, má energii stále. Nemůže si tedy ublížit tím, že pomáhá druhým.

Energie reiki uvolňuje duševní blokády, které bývají často příčinou našich neduhů. Pokud zkusíme odložit očekávání, zůstat otevření a důvěřovat reiki, aby nám pomáhala, můžeme zažít zázraky. Tato energie má vlastní inteligenci a vždy proudí tam, kde je jí potřeba. Zde pak harmonizuje a spouští léčebné procesy našeho těla.

Terapie reiki

Reiki je umění jemného přikládání rukou. Během terapie přikládá terapeut ruce na energetická centra člověka - na čakry a energetické dráhy v těle.

Jak terapie probíhá: nejprve vás terapeut seznámí s průběhem celé terapie a zodpoví vaše případné dotaz. Následně oblečeni ulehnete na lehátko, zavřete si oči a za zvuků relaxační odpočíváte a užíváte si přijímání harmonizační energii z rukou terapeuta, kterou můžete vnímat jako teplo.

 

Po skončení terapie se můžete (ale tak nemusíte) cítit dočasně unavení. Z toho důvodu je dobré naplánovat si terapii po práci, případně večer a pak odejít domů odpočívat. Doporučuji ten den hojně pít vodu a vyhnout se alkoholu.

Účinky terapie: dochází k uvolnění vnitřního napětí a celkového zklidnění. Při terapii se tělo zbavuje škodlivin, uvolňují se blokády. Pomáhá při vyčerpání a únavě, podporuje se přirozená schopnost těla být v rovnováze a zdravé.

Zasvěcení do reiki

Pokud máte s reiki zkušenost, možná časem dospějete k rozhodnutí nejenom tuto energii pasivně od terapeuta přijímat, ale také ji moci předávat těm, kteří ji mají málo anebo jsou nemocní. V průběhu zasvěcení se učíte s energií pracovat nejenom sami na sobě, ale také na druhých. Z tohoto důvodu jsou zasvěcení prováděna ve skupině. 

Stupně zasvěcení se u různých mistrů liší. V mém případě jsou to 4 stupně. 

  • STUPEŇ 1: bude vám otevřen energetický kanál. Ze zkušeností všech, kteří tímto stupněm prošli, je to nejintenzivnější zážitek! Prostě už nikdy nebudete stejní! :-) Naučíte se pozice pro samoléčbu i pro léčení druhých. Po absolvování tohoto stupně jste schopni reiki předávat fyzickým kontaktem s přijímajícím

  • STUPEŇ 2: váš kanál se zesílí. Stejně tak intuice. Budou vám odtajněny symboly, pomocí kterých můžete léčit v různě vzdáleném prostoru i čase. Naučíte se další techniky pro práci s lidmi.

  • STUPEŇ 3: vaše rozhodnutí posunout se na tento stupeň je předzvěstí, že chcete jít cestou práce s lidmi. V této fázi je to o velkém pročištění, práci s univerzálními zákony a jejich pochopení. Absolventem se stáváte ukončením kurzu Klíče k životu.

  • STUPEŇ 4: absolvováním tohoto stupně se z vás stává mistr reiki učitel. Je pro ty, kteří se rozhodli ukazovat cestu ostatním a jsou ochotni převzít odpovědnost za vedení druhých. Čeká vás poslední zasvěcení. Během kurzu se pak naučíte techniky zasvěcení do jednotlivých stupňů a vyzkoušíte si je. Řekneme si, jak vést kurz a jak ho sestavit. Vaši připravenost na stupeň 4 určuje vždy mistr.

 

Důležité je předeslat, že reiki není jenom o léčení. Po zasvěcení do jednotlivých stupňů dochází ke zvyšování úrovně vědomí a napojení na vyšší informační kanál. Zasvěceným jedincům postupně narůstá intuice, lépe docházejí souvislosti, můžete začít přerovnávat své životní hodnoty, stanete se vyrovnanější a klidnější. A ruku v ruce s tím do vašeho života přichází i větší zodpovědnost za svůj život - za všechny své činy, ale také zdraví. S každým dalším stupněm zasvěcení je uvědomění větší. Zasvěcením do reiki se zavazujete žít jinak. Vědoměji a zodpovědněji. Uvědomme si, že reiki zesiluje sílu myšlenky v řádu stonásobků. Takže určitě uznáte, že je na místě umět s takovým nástrojem zacházet. Na druhou stranu je dobré podotknout, že reiki se nedá zneužít. Není to jen pouhá energie, ale jejím obsahem, stejně tak jako celého vesmíru, je vyšší forma inteligence, která nedovolí nic, co by někomu ublížilo.

Shamballa

Co je Shamballa?

Shamballa patří mezi léčebné metody práce s energií. Podobně jako například známá Reiki pracuje i Shamballa s harmonizujícími vibracemi univerzální vesmírné energie. Tyto vibrace obecně očišťují, podporují růst a život jako takový. Na fyzické úrovni uzdravují tělo a zbavují ho škodlivin. Na úrovni duchovní pak pomáhají léčit psychická zranění, rozpouštějí bloky ve vztahu jedince k sobě samému a podporují jeho vývoj směrem k celistvosti a seberealizaci.

Pozoruhodnou vlastností Shambally je skutečnost, že v sobě obsahuje několik dalších léčivých energií. Jedná se především o vibraci univerzální energie (reiki), energii Boží přítomnosti (JÁ JSEM), energie nanebevzatých mistrů a další.

Léčebný systém Shamballa 1024 obsahuje 1024 symbolů a dělí se do 4 stupňů. V každém ze stupňů předává mistr/učitel svému žákovi prostřednictvím zasvěcení 256 symbolů, přičemž čtvrtý stupeň je stupněm mistrovským. Po jeho absolvování již je dotyčný schopen zasvěcovat do systému Shambally ostatní. Mistr může své žáky zasvěcovat do jednotlivých stupňů postupně nebo do prvních třech najednou. Záleží vždy na tom, která z variant je pro žáka přijatelnější.

Jak pracovat s energií Shambally?

Velký počet symbolů předávaných v jednotlivých stupních však není nutné si pamatovat. Jsou předávány telepaticky přímo do aury jedince prostřednictvím světelných bytostí žijících v Shamballe. Díky tomu léčivá energie proudí přesně tam, kde je jí nejvíce potřeba.

Práce se systémem Shamballa je proto velmi snadná a zvládne ji skutečně každý. Není třeba si pamatovat žádné symboly jako například u reiki. Nutné je pouze vnitřní naladění a záměr. Vše ostatní již probíhá mimo oblast našeho bdělého vědomí.