top of page
Klíč_podklad 1.png
Technika Klíče k životu je relativně novou technikou pro hlubokou a přitom jemnou práci s naším podvědomím. Pomáhá transformovat naše blokády a programy, kterými si vážeme energii, a tím ji uvolňovat pro svůj život.

Ceník

Ceník.png

Klíč k životu

Technika Klíče k životu je relativně novou technikou pro hlubokou a přitom jemnou práci s naším podvědomím. Pomáhá transformovat naše blokády a programy, kterými si vážeme energii, a tím ji uvolňovat pro svůj život. Technika se zrodila u nás v Čechách a to v roce 2008. Její autorkou je PaeDr. Jana Nováková. Že o ní slyšíte poprvé? To je možné, protože je to takový náš český klenot. A tak jako v pohádkách, i v tomto případě platí, že skutečné poklady objeví jen někteří.

 • Seznámení s technikou klíče k životu. Práce na tématu.


  2 hod

  1 600 českých korun
 • Následné setkání a práce na vybraném tématu


  1 hod 30 min

  1 200 českých korun

Reiki

Univerzální životní energie. Přesně takový význam má japonské slovo rei-ki. Energie, která zklidňuje, uvolňuje a celkově harmonizuje. Volit můžete mezi tzv. terapií reiki, kdy energii přijímáte od terapeuta anebo se rozhodnete pro zasvěcení. Tím se vy sami stáváte kanálem pro tuto energii a můžete ji využívat jak pro sebe, tak pro druhé. 


 • 1 hod

  1 400 českých korun
 • Terapie, při které dochází k uvolnění vnitřního napětí a celkovému zkl...


  1 hod

  700 českých korun
 • Reiki terapie prováděná na dálku. Dochází k uvolnění vnitřního napětí ...


  30 min

  350 českých korun

Zasvěcení do 1. stupně

Zasvěcením do prvního stupně reiki je příjemci otevřen kanál, kterým se napojuje na zdroj léčivé energie. Tuto energii dokáže přijímat a předávat přikládáním rukou.

 

První stupeň reiki je určen především pro samoléčbu, ale je možné jej využít i pro léčení druhých přikládáním rukou na jejich tělo. Příjemci reiki mohou pociťovat zklidnění a velké uvolnění.

 

Během kurzu se dozvíte také o historii reiki, o čakrách, naučíte se pozice pro samoléčbu i léčbu druhých a vše si samozřejmě vyzkoušíte.

Délka kurzu: 1 den

Cena: 2 000 Kč

Zasvěcení do 2. stupně

Zasvěcenému je druhým stupněm odkrytá část symbolů, jejichž používání modifikuje a umocňuje účinky Reiki.

 

Po obdržení druhého stupně lze energii předávat nejen bezprostředním dotykem, ale také posílat na dálku.

Délka kurzu: 1 den

Cena: 3 000 Kč

Zasvěcení do 3. stupně
- mistr reiki léčitel

Třetí stupeň je určen těm, kteří se chtějí posunout dále, ale ještě nejsou připraveni nebo ani nechtějí zasvěcovat a vyučovat další studenty reiki

Délka kurzu: 1 den

Cena: 5 000 Kč

Zasvěcení do 4. stupně
- mistr reiki učitel

Poslední, čtvrtý, stupeň, je určen všem, kteří jsou připraveni vést druhé lidi a současně za to přijmout odpovědnost.

 

Absolvent tohoto stupně je schopen a oprávněn zasvěcovat a vyučovat reiki všech stupňů včetně samotného mistrovského.

Délka kurzu: 2 dny

Cena: 10 000 Kč

Rodinné konstelace

Metoda rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie. Umožňuje názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů. Domnívám se, že jde o velmi zajímavý způsob, jak nahlížet na situace v našem životě, protože jsme v danou chvíli pouze pozorovateli a jsou to ostatní členové skupiny, kteří nám skrze své pocity odhalují místa nerovnováhy v našem rodinném (případně jiném) systému. 

Důležité je si uvědomit, že konstelace jsou přínosné nejenom tehdy, kdy si zadáme téma a jsme pozorovateli, ale kdykoliv, kdy se jich účastníme a to ať už v roli zástupce člena rodinného systému nebo zadavatele "problému". Konstelace se týká vždy celé skupiny, každého z nás se svým tématem nějak dotýká. Přináší nám jiný pohled, díky kterému můžeme porozumět svým životním situacím.

Večerní konstelace

Skupinová práce na zadaném tématu. Většinou stihneme 3 rozestavění.

Termíny konstelací naleznete v sekci Kurzy a akce. Pokud tam právě žádný není, napište mi!

Délka kurzu: cca 3 hodiny

Cena: 500 Kč

Celodenní konstelace

Skupinová práce na zadaném tématu. Celodenní konstelace předpokládají, že si všichni zúčastnění přejí mít své rozestavění.

 

V případě většího počtu účastníků je seminář dvoudenní. 

Termíny konstelací naleznete v sekci Kurzy a akce. 

Pokud tam právě žádný není, napište mi!

Délka kurzu: 1 den (2 dny)

Cena: 1 200 Kč

 

Uvedené ceny jsou platné k 1.8.2023

bottom of page