top of page
Blog (3).png

Život je jako cesta, po které všichni kráčíme. Lidé, které potkáváme, situace, které zažíváme, nám přinášejí zkušenosti a podporují náš růst. Buďto tomu rozumíme, přijímáme to a rosteme vědomě anebo to odmítáme, bojujeme,  stěžujeme si a stáváme se obětí. Svůj přístup si volíme sami. Cokoliv se nám nelíbí, můžeme změnit. 

Služby

Blog (2).png

V této sekci naleznete přehled všech služeb, které vám nabízím. Obecně lze říci, že je můžeme rozdělit do 3 skupin. Na terapie individuální, skupinové a na techniky, se kterými vás naučím pracovat, takže už budete mít navždy nástroj pro svůj osobní růst.

 

  • Individuální práce (terapie klíč k životu, terapie reiki): práce na vašich tématech na objednaném setkání. Podle charakteru tématu a vaší otevřenosti k jeho zpracování se odvíjí počty setkání. V případě, že dané téma prožíváte roky, pak je určitě potřeba na něm pracovat vícekrát. Z mé vlastní zkušenosti vím, že když vytrváte, téma zpracujete a už se nikdy nevrátí. 

Pozn.: pokud jste si našli na internetu někoho, kdo vám slibuje vyřešení Vašich trápení během 1 setkání, obraťte se, prosím na něj. Ušetříme si tak vzájemně svůj čas, vy zklamání a peníze ... 

  • Skupinová práce (konstelace, kruhy): práce na vašich tématech s podporou skupiny. Spousta lidí se účasti na skupinových seminářích obává, protože nechtějí veřejně odhalovat svá trápení, pocity a emoce. Věřte, že každý, opravdu každý z nás, má svá trápení. A právě v tom má skupina svou sílu! To, že najdete odvahu a jdete s kůží na trh, pomůže nejenom vám, ale i spoustě dalším. Protože váš příběh se nějakým způsobem dotkne nás všech a promění nás. Skupina rozmělní vaše emoce, vyslyší vás a podpoří. Najednou se naše srdce otevřou a zaplaví je pochopení a soucit. 

  • Naučím vás, jak si pomoci sami (kurz klíče k životu, zasvěcení do reiki, shamballa): po tom, co si zkusíte klíč nebo reiki, je volba osvojení techniky z mého pohledu ta nejlepší cesta. Je to jako když se malé dítě učí chodit a pak už to zvládne samo. Rodiče mu jsou vždy k dispozici, ale ono si už svět kolem sebe objevuje samo. 

Klíč k životu

Klíč je relativně novou technikou pro hlubokou a přitom jemnou práci s naším podvědomím. Pomáhá transformovat naše blokády a programy, kterými si vážeme energii, a tím ji uvolňovat pro svůj život.
Klíč_podklad 2.png

Technika Klíče k životu je relativně novou technikou pro hlubokou a přitom jemnou práci s naším podvědomím. Pomáhá transformovat naše blokády a programy, kterými si vážeme energii, a tím ji uvolňovat pro svůj život. Technika se zrodila u nás v Čechách, a to v roce 2008. Její autorkou je PaedDr. Jana Nováková. Že o ní slyšíte poprvé? A nevidíte nikde žádné publikované články nebo rozhovory s autorkou klíče? To je možné, protože je to takový náš český klenot. A tak jako v pohádkách, i v tomto případě platí, že skutečné poklady objeví jen někteří.

Tato technika ctí proces učení a neslibuje zkratky. Je pro každého, a přeci není. Proč? To poznají většinou až ti, kteří s ní pracují déle.

 

Klíč je možné absolvovat jako individuální (opakovanou) terapii, anebo jako pětiblokový kurz, na kterém proniknete do tajů této techniky a získáte nástroj, se kterým můžete sami pracovat na svém osobním růstu.

Reiki

Univerzální životní energie. Přesně takový význam má japonské slovo rei-ki. Je to energie, která nás obklopuje a kdokoli z nás ji může používat pro sebe i pro pomoc druhým.
Reiki pic.png

Univerzální životní energie. Přesně takový význam má japonské slovo rei-ki. Energie, která zklidňuje, uvolňuje a celkově harmonizuje. 

 

Reiki můžeme buď přijímat od léčitele reiki, a pak mluvíme o terapii reiki, anebo se můžeme nechat do reiki zasvětit mistrem reiki, který nám otevře kanál pro napojení na tuto energii. Naladění na energii reiki umožňuje brát ji z okolního prostoru a předávat ji nejenom sobě, ale také lidem, kteří jí mají málo. Ten, kdo je naladěn na reiki, má energii stále. Nemůže si tedy ublížit tím, že pomáhá druhým.

 

Energie reiki uvolňuje duševní blokády, které bývají často příčinou našich neduhů. Pokud zkusíme odložit očekávání, zůstat otevření a důvěřovat reiki, aby nám pomáhala, můžeme zažít zázraky. Tato energie má vlastní inteligenci a vždy proudí tam, kde je jí potřeba. V takovém místě pak harmonizuje a spouští léčebné procesy našeho těla.

Rodinné konstelace

Metoda rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie. Tato metoda nám umožňuje názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů. Jejich tvůrcem je Bert Hellinger
Služby_Konstelace.jpg

Metoda rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie. Umožňuje názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů. Domnívám se, že jde o velmi zajímavý způsob, jak nahlížet na situace v našem životě, protože jsme v danou chvíli pouze pozorovateli a jsou to ostatní členové skupiny, kteří nám skrze své pocity odhalují místa nerovnováhy v našem rodinném (případně jiném) systému. 

Důležité je si uvědomit, že konstelace jsou přínosné nejenom tehdy, kdy si zadáme téma a jsme pozorovateli, ale kdykoliv, kdy se jich účastníme, a to ať už v roli zástupce člena rodinného systému, nebo zadavatele "problému". Konstelace se týká vždy celé skupiny, každého z nás se svým tématem nějak dotýká. Přináší nám jiný pohled, díky kterému můžeme porozumět svým životním situacím.

Shambala

Patří mezi léčebné metody práce s energií. Podobně jako například známá reiki pracuje i shambala s harmonizujícími vibracemi univerzální vesmírné energie.
Shambala

Shambala patří mezi léčebné metody práce s energií. Podobně jako například známá reiki pracuje i shambala s harmonizujícími vibracemi univerzální vesmírné energie. Tyto vibrace obecně očišťují, podporují růst a život jako takový. Na fyzické úrovni uzdravují tělo a zbavují ho škodlivin. Na úrovni duchovní pak pomáhají léčit psychická zranění, rozpouštějí bloky ve vztahu jedince k sobě samému a podporují jeho vývoj směrem k celistvosti a seberealizaci.

Pozoruhodnou vlastností shambaly je skutečnost, že v sobě obsahuje několik dalších léčivých energií. Jedná se především o vibraci univerzální energie (reiki), energii Boží přítomnosti (JÁ JSEM), energie nanebevzatých mistrů a další.

Léčebný systém shambala 1024 obsahuje 1024 symbolů a dělí se do 4 stupňů. V každém ze stupňů předává mistr/učitel svému žákovi prostřednictvím zasvěcení 256 symbolů, přičemž čtvrtý stupeň je stupněm mistrovským. Po jeho absolvování je dotyčný schopen zasvěcovat do systému shambaly ostatní (pokud se pro to rozhodne).

bottom of page