top of page
Metoda rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie. Umožňuje nám názorně ukázat
a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů. 

Rodinné konstelace

Služby_Konstelace.jpg

Rodinné, nebo také systemické konstelace, jsou metodou rozvoje osobnosti využívanou také v psychoterapii. Jejich duchovním otcem je německý psychoterapeut Bert Hellinger (1925 - 2019). 

 

Konstelační metoda pracuje s poznatkem, že nás více či méně ovlivňují zkušenosti a osudy našich předků v našem rodinném systému. V těchto systémech mnohdy vzniká disharmonie, kterou na vědomé úrovni sice nevidíme, ale naše životy ovlivňuje prostřednictvím “problémů”, které prožíváme. 

 

Podstatou této metody je předpoklad, že každý člen rodinného systému v něm má své místo a svůj osud, který nese. Ne vždy je však jeho místo v systému uznáno a stejně tak jeho osud. Tím je narušena rovnováha a my v životě prožíváme těžkosti. Konstelace nám tedy pomáhají nahlédnout na náš rodinný systém a zjistit, kde ona disharmonie vzniká a tu následně narovnat. Výsledkem takové práce je, že se nám uleví a problém se vyřeší. 

Můj web_oddíl moudra.jpg
Konstelace je nejlepší zažít. Pocit, kdy člověk stojí v roli a cítí emoce někoho, koho vůbec nezná, nelze prostě předat slovy. Navíc si domů odnáší obohacení o jiný úhel pohledu na situace, které zná ze svého života.

Jak takové konstelace probíhají?

Práce může probíhat ve skupině nebo individuálně. Osobně v tuto chvíli preferuji práci se skupinou, neboť je v ní větší síla a možnosti sdílení. 

Konstelací se můžete zúčastnit ve dvou různých rovinách. První z nich je rovina zadavatele "zakázky". To je ten, kdo na setkání přijde s tím, že se chce na svůj "problém" podívat. Ten pak pomocí ostatních účastníků nahlíží na dění ve svém rodinném, či jiném, systému. Druhá rovina je hraní rolí, kdy se stáváte zástupcem v systému zadavatele a zprostředkováváte mu pohled daného člena rodiny (či jiného systému). Nicméně platí, že obě varianty jsou vždy přínosné pro všechny zúčastněné.

Přínos konstelací

Pro zadavatele je to možnost nahlédnout a pochopit (většinou) nevědomé postoje vůči určitým situacím, členům v rodině i sobě samému. On sám zůstává mimo rozestavění, aby nebyl ovlivněn emocemi a viděl vše z nadhledu. Zástupci v jeho rodinném systému s pomocí konsteláře postupně rozplétají pomyslný energetický uzlík. Odhaluje se nám často neznámá tvář zástupců - jejich nelehké životní osudy a především emoce a tím spojené. To vše nás vede k uvědomění, že to, co se již stalo, případně co je skutečností dané, nezměníme. Co ale změnit můžeme, je náš postoj. Nepřijetí a odmítání nám nic nepřináší, jenom bere. Zaměřujeme tam svou pozornost a vkládáme svou energii, kterou pak nemáme pro sebe a svůj život. Narovnáním vztahů v systému, přijetím odmítaných členů, respektem k jejich osudu si vracíme energii. A především získáváme podporu celého svého rodinného systému pro náš život. 

Konstelace nám pomáhají řešit:
 • vztah mezi partnery

 • vztahy rodičů s dětmi 

 • vztahy s kolegy na pracovišti, nadřízenými

 • vztah sám k sobě

 • opakující se problémy jdoucí po několik generací

 • zdravotní problémy

 • pouta s těmi, kteří tu již nejsou

 • nepřijetí, či dokonce odmítání jednoho nebo obou rodičů

 • své postoje a přesvědčení, které mohou být převzaté z rodiny a brání nám žít šťastný život (např. nikdy nic nedostanu zadarmo, vše si musím vydřít. My to tak v rodině máme, je to náš osud.) 

 • jakékoliv další překážky bránící nám žít šťastný, naplněný život

Blog (2).png

Možná vás to láká, ale máte obavy ...

Rádi byste přišli, ale od účasti na konstelacích vás brzdí strachy či obavy? Vězte, že je to úplně normální! Většinou se toho, co neznáme, s čím nemáme ještě zkušenost, obáváme. A jsou to právě naše strachy a obavy, které nás brzdí v realizaci našich přání a objevování nepoznaného. Zkusím zde pojmenovat nejčastější obavy:

Strach z otevření starých ran: co když se tam otevře naše pandořina skříňka, nebo se setkáme s blízkým člověkem, který předčasně odešel a tím znovu pocítíme bolest, kterou už nechceme prožívat.

 

Ano, konstelace odkrývají místa, kde v našem systému neproudí volně energie a to může být způsobeno třeba tím, že zde držíme někoho, koho nechceme nebo neumíme pustit. Nebo v sobě máme pocit ublížení, křivdy, nepřijetí nějaké osoby z našeho rodinného systému. Konstelace nám umožní nahlédnout, jaké jsou tyto vztahy nyní, jak se v nich dotyčné osoby cítí, a jaké jsou po narovnání vztahu v souladu s univerzálními zákony. Vězte, že přestože je někdy během rozestavění prolito mnoho slz a třeba i všemi účastníky, výsledkem je vždy velká láska, která najedou zaplní srdce celé skupiny. Všichni z nás si neseme emoční zranění a pokud si dovolíme se otevřít, bude to přínosem pro všechny zúčastněné a největším pro nás samotné!

Nevědomé procesy: často se obáváme toho, co neznáme. Nemáme nad tím kontrolu a nevíme, co přijde. vyhodnotíme to jako ohrožení a necítíme se ani trochu v bezpečí. Rodinné konstelace pracují s nevědomými procesy a energiemi. Ten, kdo konstelace vede, vytváří bezpečné prostředí a podporuje vás i celou skupinu v každém kroku. Vše probíhá s ohledem na váš vlastní rytmus, jemně a bezpečně. To je hlavní důvod, proč pracuji s konstelacemi v rámci techniky Klíče k životu.

Jak můžete obavy překonat?

Důvěřujte procesu. Do cesty nám nikdy nepřijde nic, na co nejsme připraveni. Pokud vás tedy konstelace nějakým způsobem oslovují, překonejte své obavy tím, že se vědomě rozhodnete do toho jít. Následně důvěřujte procesu a nechte se vést. Vnímejte, co se ve vašem životě děje, může to být k tématu. Pracuji s konstelacemi zasazenými do techniky Klíče k životu a tak vše proběhne jemně a bezpečně.

Sdílení ve skupině. Konstelace probíhají ve skupině. Ta je prostředím vzájemné podpory, kde sdílení obav a pocitů je vítáno a povzbuzováno. Svou sílu můžete také najít ve sdílení svých zkušeností třeba hned v úvodu setkání. Slova jsou mocná a velmi často nám pomůže samotný fakt, že nahlas řekneme, co nás trápí.

Pocit bezpečí. Před samotnými konstelacemi se můžete cítit nekomfortně nebo nesví díky tomu, že jdete zkusit něco, co neznáte. V úvodu setkání je pak vždy věnován prostor tomu, co nás čeká a jak to vše probíhá. Je to vhodný čas k tomu klást otázky a vyjádřit své pocity. Jak již bylo zmíněno v předešlém bodě, pojmenování toho, co nás trápí a navíc řečeného nahlas, může být velmi osvobozující.

 

Podklad reference.jpg

Je teprve dva dny po konstelacích a náš vztah s dcerou, na který jsme se dívali, je úplně proměněný. Veškerý boj a nedorozumění, které mezi námi byl, je pryč. Máme najednou moc hezký vztah.

Petr, táta dvou dcer

Závěrem ...

Podělím se s vámi o svou zkušenost. I já jsem se konstelací původně bála a dlouho odkládala den, kdy se na ně vypravím. Na první setkání jsem šla plná strachu a nedůvěry. Když jsem přišla na místo, rozhlédla jsem se kolem a viděla další ustrašené duše. To mně trochu, ale jenom trochu pomohlo. Pak přišlo první rozestavění a s ním pochopení o čem to celé je. A především, jak úžasný nástroj to je! Můžete říct těm, kteří tu už nejsou vše, co vás trápí, jak vám chybí, rozloučit se s nimi a propustit je. Vidíte a cítíte jejich štěstí, lásku a podporu. A víte, že tu pro vás vždycky budou, jen na jiné úrovni. Díky konstelacím také pochopíte, proč jsou vaši rodiče či kdokoliv jiný z vaší širší rodiny, takový, jaký je. A nakonec porozumíte i tomu, proč vy sami máte trápení, která máte. Pochopíte, porozumíte a přijmete všechny a všechno takové, jaké to bylo či je. To vše konstelace umí. Cokoliv díky nim narovnáte, se odrazí v vašem životě. Ve svém vlastním čase.

 

Ponořte se hluboko do sebe a vytáhněte na světlo světa svou odvahu podívat se na svůj rodinný systém a prozkoumat všechny nitky spojující jednotlivé členy. Někde se objeví uzlíky a ty jsme schopni rozvázat a obnovit tak energii a podporu proudící do vašeho života! Konstelace jsou velký dar!

Můj web_oddíl moudra.jpg
Ponořte se hluboko do sebe. Najděte tam odvahu podívat se na svůj rodinný systém a nitky spojující jednotlivé členy. Možná budou někde uzlíky a právě ty jsme schopni rozvázat a obnovit tak energii a podporu proudící do vašeho života!

Kde se můžeme vidět?

Oslovily vás konstelace? Chtěli byste je zažít a posunout se o kousek dál? Přijďte na večerní setkání případně ta celodenní, podle toho, co je zrovna vypsáno ... 

 • KLÍČ K ŽIVOTU II: Země - energie našeho určení
  KLÍČ K ŽIVOTU II: Země - energie našeho určení
  so 27. 4.
  Soukenné náměstí 115/6
  27. 4. 2024 9:00 – 28. 4. 2024 16:00
  Soukenné náměstí 115/6, 460 01 Liberec
  27. 4. 2024 9:00 – 28. 4. 2024 16:00
  Soukenné náměstí 115/6, 460 01 Liberec
  Pětiblokový seminář Klíče k životu, ve kterém se postupně naučíte jemně a bezpečně pracovat s technikou pro uvolňování energií. Půjde o velice hlubokou a intenzivní práci, díky které pomůžete především sami sobě. Po absolvování kurzu i vy můžete pomáhat dalším lidem, pokud se pro to rozhodnete.
 • NAPLNĚNO: Foto aury s výkladem
  NAPLNĚNO: Foto aury s výkladem
  so 04. 5.
  Liberec
  04. 5. 2024 9:00 – 17:00
  Liberec, nám. Soukenné 115/6, Jeřáb, 460 07 Liberec, Česko
  04. 5. 2024 9:00 – 17:00
  Liberec, nám. Soukenné 115/6, Jeřáb, 460 07 Liberec, Česko
  Věříte v existenci aury? Co byste řekli tomu, kdybyste mohli mít fotku té své? A dokonce se dozvěděli i o vašem zdravotním stavu a způsobu života? Pokud vás to zajímá, pak čtěte níže.
 • REIKI: 2. stupeň
  REIKI: 2. stupeň
  so 18. 5.
  Liberec
  18. 5. 2024 9:00 – 16:00
  Liberec, Soukenné nám. 115/6, Liberec
  18. 5. 2024 9:00 – 16:00
  Liberec, Soukenné nám. 115/6, Liberec
  Zasvěcením do druhého stupně Reiki se prohloubí vaše léčitelské schopnosti a rozšíří se možnosti pro práci s energií. Získáte symboly, naučíte se je znát a porozumíte tomu, jak s nimi pracovat. Naučíte se posílat energii na dálku, do minulosti nebo do budoucnosti.
 • KLÍČ K ŽIVOTU III: Univerzum - Energie Univerza
  KLÍČ K ŽIVOTU III: Univerzum - Energie Univerza
  so 22. 6.
  Soukenné náměstí 115/6
  22. 6. 2024 9:00 – 23. 6. 2024 16:00
  Soukenné náměstí 115/6, 460 01 Liberec
  22. 6. 2024 9:00 – 23. 6. 2024 16:00
  Soukenné náměstí 115/6, 460 01 Liberec
  Pětiblokový seminář Klíče k životu, ve kterém se postupně naučíte jemně a bezpečně pracovat s technikou pro uvolňování energií. Půjde o velice hlubokou a intenzivní práci, díky které pomůžete především sami sobě. Po absolvování kurzu i vy můžete pomáhat dalším lidem, pokud se pro to rozhodnete.
 • KLÍČ K ŽIVOTU IV: Univerzum - Další energie a reality
  KLÍČ K ŽIVOTU IV: Univerzum - Další energie a reality
  so 24. 8.
  Soukenné náměstí 115/6
  24. 8. 2024 9:00 – 25. 8. 2024 17:00
  Soukenné náměstí 115/6, 460 01 Liberec
  24. 8. 2024 9:00 – 25. 8. 2024 17:00
  Soukenné náměstí 115/6, 460 01 Liberec
  Pětiblokový seminář Klíče k životu, ve kterém se postupně naučíte jemně a bezpečně pracovat s technikou pro uvolňování energií. Půjde o velice hlubokou a intenzivní práci, díky které pomůžete především sami sobě. Po absolvování kurzu i vy můžete pomáhat dalším lidem, pokud se pro to rozhodnete.
 • KLÍČ K ŽIVOTU V: Paralelní světy a antisvěty
  KLÍČ K ŽIVOTU V: Paralelní světy a antisvěty
  so 19. 10.
  Soukenné náměstí 115/6
  19. 10. 2024 9:00 – 20. 10. 2024 17:00
  Soukenné náměstí 115/6, 460 01 Liberec
  19. 10. 2024 9:00 – 20. 10. 2024 17:00
  Soukenné náměstí 115/6, 460 01 Liberec
  Pětiblokový seminář Klíče k životu, ve kterém se postupně naučíte jemně a bezpečně pracovat s technikou pro uvolňování energií. Půjde o velice hlubokou a intenzivní práci, díky které pomůžete především sami sobě. Po absolvování kurzu i vy můžete pomáhat dalším lidem, ale nemusíte.
bottom of page