top of page
Metoda rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie. Umožňuje nám názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů. 

Rodinné konstelace

Služby_Konstelace.jpg

Rodinné, nebo také systemické konstelace, jsou metodou rozvoje osobnosti využívanou také v psychoterapii. Jejich duchovním otcem je německý psychoterapeut Bert Hellinger (1925 - 2019). 

 

Konstelační metoda pracuje s poznatkem, že nás více či méně ovlivňují zkušenosti a osudy našich předků v našem rodinném systému. V těchto systémech mnohdy vzniká disharmonie, kterou na vědomé úrovni sice nevidíme, ale naše životy ovlivňuje prostřednictvím “problémů”, které prožíváme. 

 

Podstatou této metody je předpoklad, že každý člen rodinného systému v něm má své místo a svůj osud, který nese. Ne vždy je však jeho místo v systému uznáno a stejně tak jeho osud. Tím je narušena rovnováha a my v životě prožíváme těžkosti. Konstelace nám tedy pomáhají nahlédnout na náš rodinný systém a zjistit, kde ona disharmonie vzniká a tu následně narovnat. Výsledkem takové práce je, že se nám uleví a problém se vyřeší. 

Můj web_oddíl moudra.jpg
Konstelace je nejlepší zažít. Pocit, kdy člověk stojí v roli a cítí emoce někoho, koho vůbec nezná, nelze prostě předat slovy. Navíc může být obohacen o jiný úhel pohledu na situace, které sám v životě prožívá ...

Práce může probíhat ve skupině nebo individuálně. Osobně v tuto chvíli preferuji práci se skupinou, neboť je v ní větší síla a možnosti sdílení. 

 

Jak to probíhá?

Konstelací se můžete zúčastnit ve dvou různých rovinách. První z nich je rovina zadavatele "zakázky". To je ten, kdo na setkání přijde s tím, že se chce na svůj "problém" podívat. Ten pak pomocí ostatních účastníků nahlíží na dění ve svém rodinném, či jiném, systému. Druhá rovina je hraní rolí, kdy se stáváte zástupcem v systému zadavatele a zprostředkováváte mu pohled daného člena rodiny (či jiného systému). Obě varianty jsou přínosné pro všechny zúčastněné. 

Přínos konstelací

Pro zadavatele je to možnost nahlédnout a pochopit (většinou) nevědomé postoje vůči určitým situacím, členům v rodině i sobě samému. On sám zůstává mimo rozestavění, aby nebyl ovlivněn emocemi a viděl vše z nadhledu. Zástupci v jeho rodinném systému s pomocí konsteláře postupně rozplétají pomyslný energetický uzlík. Odhaluje se nám často neznámá tvář zástupců - jejich nelehké životní osudy a především emoce a tím spojené. To vše nás vede k uvědomění, že to, co se již stalo, případně co je skutečností dané, nezměníme. Co ale změnit můžeme, je náš postoj. Nepřijetí a odmítání nám nic nepřináší, jenom bere. Zaměřujeme tam svou pozornost a vkládáme svou energii, kterou pak nemáme pro sebe a svůj život. Narovnáním vztahů v systému, přijetím odmítaných členů, respektem k jejich osudu si vracíme energii. A především získáváme podporu celého svého rodinného systému pro náš život. 

Konstelace nám pomáhají řešit

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

vztah mezi partnery

vztahy rodičů s dětmi 

vztahy s kolegy na pracovišti, nadřízenými

vztah sám k sobě

opakující se problémy jdoucí po několik generací

zdravotní problémy

pouta s těmi, kteří tu již nejsou

nepřijetí, či dokonce odmítání jednoho nebo obou rodičů

své postoje a přesvědčení, které mohou být převzaté z rodiny a brání nám žít šťastný život (např. nikdy nic nedostanu zadarmo, vše si musím vydřít. My to tak v rodině máme, je to náš osud.) 

jakékoliv další překážky bránící nám žít šťastný, naplněný život

Blog (2).png
Podklad reference.jpg

Je teprve dva dny po konstelacích a náš vztah s dcerou, na který jsme se dívali, je úplně proměněný. Veškerý boj a nedorozumění, které mezi námi byl, je pryč. Máme najednou moc hezký vztah.

Petr, táta dvou dcer

Kde se můžeme vidět?

Oslovily vás konstelace? Chtěli byste je zažít a posunout se o kousek dál? Přijďte na večerní setkání případně ta celodenní, podle toho, co je zrovna vypsáno ... 

 • Celodenní konstelace
  Celodenní konstelace
  so 14. 10.
  Soukenné nám. 115/6, Liberec
  14. 10. 9:00 – 17:00
  Soukenné nám. 115/6, Liberec
  14. 10. 9:00 – 17:00
  Soukenné nám. 115/6, Liberec
  Energie rodinných systémů v rámci metody Klíče k životu
 • Klíč k životu: Země - otevírání brány
   Klíč k životu: Země - otevírání brány
  pá 17. 11.
  Soukenné náměstí 115/6
  17. 11. 9:00 – 20. 11. 17:00
  Soukenné náměstí 115/6, 460 01 Liberec
  17. 11. 9:00 – 20. 11. 17:00
  Soukenné náměstí 115/6, 460 01 Liberec
  Pětiblokový seminář Klíče k životu, ve kterém se postupně naučíte jemně a bezpečně pracovat s technikou pro uvolňování energií. Půjde o velice hlubokou a intenzivní práci, díky které pomůžete především sami sobě. Po absolvování kurzu i vy můžete pomáhat dalším lidem, ale nemusíte.
 • Klíč k životu: Země - energie našeho určení
  Klíč k životu: Země - energie našeho určení
  so 27. 1.
  Soukenné náměstí 115/6
  27. 1. 2024 9:00 – 28. 1. 2024 16:00
  Soukenné náměstí 115/6, 460 01 Liberec
  27. 1. 2024 9:00 – 28. 1. 2024 16:00
  Soukenné náměstí 115/6, 460 01 Liberec
  Pětiblokový seminář Klíče k životu, ve kterém se postupně naučíte jemně a bezpečně pracovat s technikou pro uvolňování energií. Půjde o velice hlubokou a intenzivní práci, díky které pomůžete především sami sobě. Po absolvování kurzu i vy můžete pomáhat dalším lidem, ale nemusíte.
bottom of page