top of page

Shambala

Co je shambala?

Shambala patří mezi léčebné metody práce s energií. Podobně jako například známá reiki pracuje i shambala s harmonizujícími vibracemi univerzální vesmírné energie. Tyto vibrace obecně očišťují, podporují růst a život jako takový. Na fyzické úrovni uzdravují tělo a zbavují ho škodlivin. Na úrovni duchovní pak pomáhají léčit psychická zranění, rozpouštějí bloky ve vztahu jedince k sobě samému a podporují jeho vývoj směrem k celistvosti a seberealizaci.

Pozoruhodnou vlastností shambaly je skutečnost, že v sobě obsahuje několik dalších léčivých energií. Jedná se především o vibraci univerzální energie (reiki), energii Boží přítomnosti (JÁ JSEM), energie nanebevzatých mistrů a další.

Léčebný systém shambala 1024 obsahuje 1024 symbolů a dělí se do 4 stupňů. V každém ze stupňů předává mistr/učitel svému žákovi prostřednictvím zasvěcení 256 symbolů, přičemž čtvrtý stupeň je stupněm mistrovským. Po jeho absolvování již je dotyčný schopen zasvěcovat do systému shambaly ostatní. Mistr může své žáky zasvěcovat do jednotlivých stupňů postupně nebo do prvních třech najednou. Záleží vždy na tom, která z variant je pro žáka přijatelnější.

Shambala

Velký počet symbolů předávaných v jednotlivých stupních však není nutné si pamatovat. Jsou předávány telepaticky přímo do aury jedince prostřednictvím světelných bytostí žijících v Shambale. Díky tomu léčivá energie proudí přesně tam, kde je jí nejvíce potřeba.

Práce se systémem shambala je proto velmi snadná a zvládne ji skutečně každý. Není třeba si pamatovat žádné symboly jako například u reiki. Nutné je pouze vnitřní naladění a záměr. Vše ostatní již probíhá mimo oblast našeho bdělého vědomí.

Jak pracovat s energií shambaly?
bottom of page