top of page

Klíč k životu

Klíč_symbol.png

Technika Klíče k životu je relativně novou technikou pro hlubokou a přitom jemnou práci s naším podvědomím. Pomáhá transformovat naše blokády a programy, kterými si vážeme energii, a tím ji uvolňovat pro svůj život.

 

Technika se zrodila u nás v Čechách a to v roce 2008. Její autorkou je PaeDr. Jana NovákováŽe o ní slyšíte poprvé? To je možné, protože je to takový náš český klenot. A tak jako v pohádkách, i v tomto případě platí, že skutečné poklady objeví jen někteří. Potřebují k tomu touhu po poznání, vůli jít dál, odvahu a vytrvalost. Klíč nepatří k technikám, které by se šířily do světa propagací. Odkrývá se těm, kteří jsou připraveni.

Pro koho tato technika je ... 

Možná i vy zažíváte to, že se Vám některé věci dějí stále znovu a znovu a nedaří se Vám je změnit. Příčinou jsou naše strachy, obavy a pochybnosti, negativní emoce, pocity a myšlenky, negativní zkušenosti a přesvědčení, malá víra v sebe sama, ve své schopnosti. Prostě vše, co jsme si v průběhu života vytvořili. Tyto programy jsou uložené hluboko v nás, na úrovni podvědomí. Neustále nás v našem životě ovlivňují, někdy dokonce přímo ovládají. Síla těchto přesvědčení je tak velká, že tvoří naši realitu, náš život, nás samé.

Pokud cítíte: 

 • smutek, prázdnotu, nechuť do života

 • osamělost; pocit, že nikoho nezajímáte, nebo se nikdo nezajímá o Vás

 • úzkost; strach z toho, co se děje, jak bude

 • vyhoření, ztráta smyslu života

 • vyčerpanost neustálou únavu

 • že se podceňujete, nevěříte sami sobě, protože nejste dost dobří nebo dost výkonní ... nebo protože to o Vás říkali či říkají jiní ...

 • odmítání ostatními, nepřijetí, chcete být ideálně neviditelnými pro ostatní (protože tak je to bezpečné)

 • méněcennost, nedostatečnost

 • bolest ze ztráty blízké osoby

 • vztek na sebe či na druhé

 • frustraci, bezmoc (např. ze ztráty zaměstnání nebo nemoci)

 • jakoukoliv formu strachu - o své zdraví, o zdraví svých blízkých, ze smrti, že něco nezvládneme, něco se stane (např. spadne letadlo)

 • u dětí je velmi častý strach ze tmy, pocit vyčlenění z kolektivu, nízké sebevědomí, za poslední dva roky narostly stavy úzkosti 

Mohla bych jmenovat spoustu dalších. Každý z nás má alespoň s některými z nich zkušenost. Dobrou zprávou je, že cokoliv z toho jde ZMĚNIT.

  

Pomocí techniky Klíče k životu provází zkušený Klíčař svého klienta jemně a bezpečně procesem transformace. V průběhu procesu jsou využívány symboly, vizualizace a pocity k tomu, abychom se podívali na to, co se nám v životě děje, porozuměli tomu z úrovně duše, přijali to a v případě, že se rozhodneme tento vzorec chování či program změnit, pak ho transformujeme a tím uvolňujeme energii pro svůj život.

 

Jsme vedeni k převzetí zodpovědnosti za svůj život, za vše, co se nám děje. Postupně přestáváme být obětí svého života a stáváme se jeho TVŮRCI. Během procesu práce na sobě si uvědomujeme, že my jsme ti, kdo ŘÍDÍ a TVOŘÍ svůj život.

Práce v Klíči Vám do života přinese:

 • životní nadhled

 • vnitřní klid

 • více životní energie

 • odvahu uskutečnit v životě věci, které jste dlouho odkládali

 • důvěru v sebe sama a své schopnosti

 • přijetí sebe sama

 • žití v přítomnosti

 • radost ze života 

 

Je obtížné popsat slovy, jak Klíč funguje a co od něho čekat, protože slova nikdy neobsáhnou zkušenost, kterou při sezení s Klíčem prožijete. Chápání významu slov totiž odráží zkušenosti každého z nás. Přijďte si Klíč zažít a poznáte sami jeho sílu ... 

 

bottom of page