Klíč k životu

Úvodem ...

Mnozí z nás, kteří nastoupí na cestu vlastního rozvoje, hledají odpovědi na podobný okruh otázek. Většinou se jedná o oblast partnerství, práce, vztahů s rodiči, s dětmi, nebo s kolegy z práce. Každý v hloubi duše touží být šťastný, zdravý, prožívat naplněný a radostný život a žít v hojnosti.

 

Pokud se rozhodneme se svými problémy svěřit svým přátelům, často dostaneme spoustu dobře míněných rad a také dovětek, že je to přeci jasné a jednoduché. Jen to udělat! Jenže to, co je pro druhé snadné, pro nás může být tak obtížné, že přestože se v této životní situaci necítíme dobře, nedokážeme ji změnit. A tak se trápíme a trpíme a tajně doufáme, že se to někdy nějak samo vyřeší. A to se skutečně stát může. Jen nejspíš nebudeme s výsledným řešením spokojení ... 

Jak je tedy možné, že se nám z nějakého záhadného důvodu některé věci prostě nedaří změnit? Příčinou jsou naše strachy, obavy a pochybnosti, negativní emoce, pocity a myšlenky, negativní zkušenosti a přesvědčení, malá víra v sebe sama, ve své schopnosti. Prostě vše, co jsme si v průběhu života vytvořili.

Jsou uložené hluboko v nás, na úrovni podvědomí. Neustále nás v našem životě ovlivňují, někdy dokonce přímo ovládají. Síla těchto přesvědčení je tak velká, že tvoří naši realitu, náš život, nás samé. 

Naštěstí už dnes máme k dispozici spoustu literatury a různých technik, pomocí kterých můžeme tato omezení změnit a začít žít svůj život. Technika Klíče k životu je jednou z nich. Jedná se o českou techniku, jejíž autorkou je paní PaeDr. Jana Nováková. Pomocí této techniky provází zkušený Klíčař svého klienta jemně a bezpečně procesem transformace. V průběhu procesu jsou využívány symboly, vizualizace a pocity k tomu, abychom se podívali na to, co se nám v životě děje, porozuměli tomu z úrovně duše, přijali to a v případě, že se rozhodneme tento vzorec chování či program změnit, pak ho transformujeme a tím uvolňujeme energii pro svůj život. Jsme vedeni k převzetí zodpovědnosti za svůj život, za vše, co se nám děje. Postupně přestáváme být obětí svého života a stáváme se jeho TVŮRCI. Během procesu práce na sobě si uvědomujeme, že my jsme ti, kdo ŘÍDÍ a TVOŘÍ svůj život. 

Můj příběh

Moje vědomá cesta hledání začíná na jaře roku 2008, kdy nám náhle ze života zmizela naše mamka. Těsně po svých 53. narozeninách, které jsme ani nestihli oslavit. Byla to rána, opravdu velká rána, pro nás všechny, protože mamka byla středobodem naší rodiny. Vždycky tu pro nás byla. A najednou nic. Jen velké prázdno... Následující 2 roky si vybavuji jen velmi matně. Byla jsem psychicky dole, hodně dole. Ta bolest byla k neunesení. Tehdy jsem začala hledat pomoc. Vzpomínám si na svou první zkušenost. Objednala jsem se tehdy k jedné paní u nás v Liberci na terapii. Už ani nevím, s jakou technikou pracovala. Pamatuji si jen, že si ta "silná a statečná" holka ve mně vzala volno a já jsem celé sezení brečela jak želva. Nebyla jsem k za -

stavení. Co se mnou paní dělala, netuším. Z celého sezení mě zaujala jen informace, že se prý mamka na úrovni duše rozhodla sama odejít, což jsem tenkrát vůbec nechápala, resolutně odmítala a dokonce se na paní zlobila. Tenkrát jsem tomu nerozuměla a neuměla to jinak.

Na své cestě za odložením bolesti jsem zkusila spoustu různých technik a absolvovala řadu kurzů. Některé z nich byly hledáním pomoci, jiné čistě ze zvědavosti. Žádná z nich mě ale nijak víc nezaujala. Vždy jsem si totiž připadala se svým analytickým mozkem mezi těmi napojenými lidmi úplně mimo :-) Až jsem pak jednoho dne dostala kontakt na paní, která pracovala s Klíčem. Přišla jsem jednou, vystrašená, že mi někdo bude koukat do hlavy, bála se toho, co mě čeká, co na mě kde vykoukne a tak se stalo, že jsem se při práci neotevřela. Paní mi tehdy doporučila, abych přišla vícekrát. A tak jsem přišla podruhé, potřetí, počtvrté a postupně začala paní (nekousala!) i procesu důvěřovat, protože jsem už věděla, co mě čeká. Několikrát jsem zažila nádherné (vizuálně) a silné transformace a těšila se vždy na další setkání, co zase uvidím. A tak jsem k ní nějakou dobu chodila za "obrázky" a přitom na sobě pracovala (Vesmír prostě ví, jak nás nasměrovat tam, kam potřebuje! :-)). Časem jsem přidala pravidelné návštěvy konstelací. Už po několika měsících jsem začala vidět změny ve svém životě. A čím déle jsem v práci pokračovala, tím více změn jsem viděla. Začala jsem si více a více uvědomovat, že to, co prožívám, je jen odraz mého vnitřního stavu a reakce na vnější podněty. Po 4 letech individuálních sezení a konstelací jsem absolvovala kurz Klíče k životu a to přímo u jeho autorky, PaeDr. Jany Novákové. Setkání s ní pro mě bylo velkým darem, protože jsem díky ní pochopila, že člověk pracující na sobě, nebo chcete-li duchovně zaměřený člověk, nemusí být jen ten, kdo odmítá veškeré materiálno a technické vymoženosti dnešního světa. Ukázala mi, že život na Zemi je o tom naučit se přijmout a rozumně využívat obojí - materiálno, stejně tak jak duchovno. Oboje má svůj význam a má být v rovnováze. Tak jako mysl nemá být odmítána, ale v rovnováze se srdcem. Každý z nich má svůj účel. Jana mluvila řečí mně srozumitelnou a já věděla, že tato cesta je pro mě ta správná! Můj život se během času s Klíčem proměnil, protože já sama jsem se změnila. Dnes vidím, že vše mělo svůj důvod a vše byla jen zkušenost, která mě posunula dál. Prostě vše bylo tak, jak mělo být. 

 

A Klíč? Od té doby jsem absolvovala spoustu pokračovacích kurzů. Klíčaři jsou jako moje rodina. Setkáváme se dvakrát do roka, kdy společně pracujeme na vybraných tématech a skrze sebe měníme svět. Byl to Klíč, který mě přivedl k práci s lidmi. Dnes jsem jim průvodcem na cestě jejich vlastní změny. Je pro mě ctí být přítomna jejich proměně. To je práce, která mi dává smysl a naplňuje mě! Za mě byl Klíč to nejlepší, co mě v životě potkalo! :-) 

Soukenné náměstí 115/6

(dům restaurace Potrefená husa

vchod z Barvířské ulice)

Liberec 1, 460 01

Tel: 737 870 620

lpuhalova@gmail.com

IČO: 87762871

DIČ: 7653282604

© 2021 by Lenka Puhalová. Proudly created with Wix.com